M

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng nói về quy hoạch núi Sơn Trà

Ông Huỳnh Tấn Vinh bức xúc: "Các anh nói thế là phụ lòng dân Đà Nẵng. Quy hoạch của các anh là một bình phong và đang "tiếp tay" cho các chủ đầu tư phá nát Sơn Trà".

Bình luận

Xem thêm