M

Chủ tịch VCCI: 'Còn tình trạng trên nóng dưới lạnh, trên bảo dưới không nghe'

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết bên cạnh đa phần doanh nghiệp cảm thấy hài lòng với việc kiến nghị được giải quyết, nhưng một số còn băn khoăn.

Đức Phạm

Bình luận

Xem thêm