M

Chủ tịch xã Đắk Cấm: 'Nhà xây trên đất nông nghiệp do buông lỏng quản lý'

Chủ tịch xã Đắk Cấm cho rằng xảy ra tình trạng xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp ở địa phương là do buông lỏng quản lý của lãnh đạo xã thời trước.

Minh Hoàng

Bình luận

Xem thêm