M

Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm: Gạc Ma là cuộc thảm sát

Trao đổi với Zing.vn, Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm nói ông chưa bao giờ ông gọi Gạc Ma là trận hải chiến mà đó là một cuộc thảm sát.

Trương Khởi

Bình luận

Xem thêm