M

Chụp ảnh cưới tại Apple Store

Cặp đôi Jermyn Wee và Chia Suat Huang chọn một cửa hàng Apple Store ở Singapore để chụp ảnh cưới vì đều là fan Apple.

Đức Nam

Bình luận

Xem thêm