M

Chuyện chim đậu nòng súng

Trong một lần tập huấn, viên sĩ quan hỏi đám binh lính: "Nếu một con chim sẻ đậu lên nòng súng của lính gác, người này sẽ làm gì?".

- Sẽ nổ súng! – Một binh sĩ nói.
- Sẽ xua nó bay đi. – Người thứ hai nói.
- Sẽ vung súng lên – Người thứ ba nói.
- Sai hết! – Sĩ quan nói – Anh ta không làm gì hết vì đang ngủ gật.

Bảo Bình (Sưu tầm)

Bình luận

Tin tức mới nhất Cười