M

Chuyên gia hiến kế giảm tải sân bay Tân Sơn Nhất từ đất sân golf

Ông Phan Tương, nguyên Giám đốc sân bay Tân Sơn Nhất, và ông Lê Trọng Sành, nguyên trưởng phòng quản lý bay sân bay Tân Sơn Nhất, hiến kế sau thông tin nghiên cứu mở rộng sân bay.

Trương Khởi - Phước Tuần

Bình luận

Xem thêm