M

Chuyện về công dân Thủ đô ưu tú hơn 300 lần bắt tội phạm

Nhiều lần đối mặt hiểm nguy, thậm chí có lúc tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc nhưng chưa lúc nào ông chùn bước.

Hoàng Lam

Bình luận

Xem thêm