M

Clip hiện trường vụ cướp tiệm vàng, tẩu thoát trong 30 giây

Thời điểm bị cướp, trong tiệm vàng có 4 người nhưng do quá bất ngờ họ chỉ kịp hô: "Cướp, cướp".

Trường Nguyên

Bình luận

Xem thêm