M

Clip Lay của nhóm EXO bị fan ném chai thủy tinh lên sân khấu

Hình ảnh cho thấy, chiếc chai bị ném lên sân khấu đã bị vỡ tan. May mắn, Lay của nhóm EXO không bị thương sau sự cố.

Hiểu Nguyệt

Bình luận

Xem thêm