M

Coetzee Tyron Lee khóc nức nở tại tòa

Coetzee Tyron Lee khóc nức nở suốt phiên tòa, bị cáo cho rằng mình bị tâm thần phân liệt và mong muốn được giám định bệnh.

Kỳ Hoa

Bình luận

Xem thêm