M

Con đường dẫn người nghiện đến cái chết của ma túy đá

Ma túy đá có thể đào thải khỏi cơ thể sau 7-10 ngày nhưng những tổn thương gây ra cho não vẫn tồn tại. Nhiều trường hợp ngưng sử dụng đã lâu bệnh tâm thần mới xuất hiện.

Hoàng Hiệp - Phương Anh - Phú Mỹ

Bình luận

Xem thêm