M

Cử chỉ mang ý nghĩa khác nhau ở nhiều nước

Ở Mỹ, giơ ngón tay cái thể hiện sự tán động hay khích lệ, nhưng đối với người Thái Lan, dấu hiệu này mang ý nghĩa bạn đang chế nhạo, xúc phạm họ.

Phương Mai

Theo Bright Side

Bình luận

Xem thêm