M

Cuộc họp đầu tiên đầy kỳ lạ của nội các Tổng thống Trump

Cuộc họp nội các đầy đủ đầu tiên của chính phủ Mỹ khiến cánh phóng viên không khỏi ngạc nhiên khi tất cả thành viên nội các lần lượt dành những lời khen cho Tổng thống Trump.

Thế Long

Video: Reuters

Bình luận

Xem thêm