M

Cuộc thi xây tháp người ở Tây Ban Nha

Xuất hiện từ thế kỷ 18 và được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, hoạt động diễn ra 2 lần một năm ở nhiều nơi thuộc xứ Catalan.

Đông Phong

NBC News

Bình luận

Xem thêm