M

Cuộc thi xây tháp người ở Tây Ban Nha

Có từ thế kỷ 18 và được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, trò "xây tháp người là văn hóa truyền thống của người dân xứ Catalan.

Đông Phong

YouTube

Bình luận

Xem thêm