M

Cựu binh Vị Xuyên lái xích lô được tại ngoại

Sau nhiều ngày bị tạm giữ và được gia đình nạn nhân xin bãi nại, người lái xích lô đã cơ quan chức năng cho được tại ngoại.

Hoàng Lam - Thanh Vân

Bình luận

Xem thêm