M

Đại học là câu chuyện 18+

Đại học là câu chuyện dành cho người trưởng thành. Vì thế, tân sinh viên cần tự giác và chủ động trong việc học hỏi kiến thức, kỹ năng.

Hà My - Lan Anh - Duy Anh

Bình luận

Xem thêm