M

Đất canh tác sạt lở vì 'cát tặc'

Hàng nghìn m2 đất của người dân Thanh Hóa bị sạt lở, cuốn phăng theo dòng nước khi tàu khai thác cát trên sông Lèn lộng hành.

Nguyễn Dương

Bình luận

Xem thêm