M

ĐH Kinh tế Quốc dân mở thêm tổ hợp mới

Năm 2017, ĐH Kinh tế Quốc dân tuyển 4.800 chỉ tiêu và bổ sung tổ hợp môn Toán - Hóa học - Tiếng Anh.

Vũ Loan

Bình luận

Xem thêm