M

ĐH Ngoại thương, ĐH Quốc gia công bố điểm nguyện vọng 2

Hôm nay, thêm nhiều trường ĐH lớn công bố điểm nguyện vọng 2 như Học viện Bưu chính Viễn thông, ĐH Ngoại thương, các trường trực thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội...

ĐH Ngoại thương, ĐH Quốc gia công bố điểm nguyện vọng 2

Hôm nay, thêm nhiều trường ĐH lớn công bố điểm nguyện vọng 2 như Học viện Bưu chính Viễn thông, ĐH Ngoại thương, các trường trực thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội...

20/9 là thời điểm cuối cùng các trường ĐH công bố điểm đỗ vào nguyện vọng 2. Đến thời điểm này, hầu hết các trường đã đăng tải thông tin về điểm nguyện vọng 2 và chỉ tiêu nguyện vọng 3. Dưới đây là một số trường ĐH lớn.

Học viện Bưu chính Viễn thông: cơ sở phía Bắc: Điện tử - truyền thông: 18, Kế toán: 20 (khối A và D1), Điện - điện tử: 16, Quản trị kinh doanh: 19 (khối A và D1).

Cơ sở phía Nam thì điểm đỗ nguyện vọng 2 thấp hơn, cụ thể: Điện tử - truyền thông: 15, Kế toán: 16 (khối A và D1), Điện - điện tử: 14, Quản trị kinh doanh: 16 (khối A và D1)

Xem chi tiết điểm nguyện vọng 2 của Học viện Bưu chính Viễn thông Tại đây

ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia Hà Nội): Điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 vào trường này cao nhất là 20 (khối C), còn lại đa số ở mức 17 điểm. Cụ thể như sau: Xã hội học: 16,5 (khối A), 20 (khối C), 17,5(khối D), Văn học: 19,5 (khối C), 18 (khối D), Chính trị học: 19,5 (khối C) 17 (khối D), 16 (khối A), Ngôn ngữ học: 19,5 (khối C), 18 (khối D)

Xem chi tiết điểm nguyện vọng 2 của ĐH KHXH&NV Tại đây

ĐH Khoa học Tự Nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội): Toán - Tin học ứng dụng: 18, Địa chính: 19,5, Quản lý tài nguyên thiên nhiên: 19, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Sinh: 19. Các ngành Địa lý, Khí tượng thủy văn - Hải dương, Địa chất đều lấy mốc là 16 điểm.

Xem chi tiết điểm nguyện vọng 2 của ĐH KHTN Tại đây

ĐH Ngoại thương (hệ đại học): Quản trị kinh doanh, Quản trị du lịch và khách sạn (tại cơ sở Quảng Ninh): 21 (khối A), 19 (khối D, ngoại ngữ hệ số 1). Đối với hệ cao đẳng: 18 (khối A), 17 (khối D).

Xem chi tiết điểm nguyện vọng 2 của ĐH Ngoại thương Tại đây

Học viện Báo chí và tuyên truyền: Chủ nghĩa xã hội khoa học: 19, Lịch sử Đảng: 18, Quản lý văn hóa tư tưởng: 20, Tư tưởng Hồ Chí Minh: 18, Giáo dục chính trị: 18,5, Biên dịch tiếng Anh:20,5, Chính sách công: 19,5.

Thủy Nguyên

Theo Bưu Điện Việt Nam

Theo Bưu Điện Việt Nam

Bình luận

Tin tức mới nhất Kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2011