M

Đĩa bay cho hai người trong tương lai

IFO có hình dáng như một chiếc đĩa bay nhỏ do Jet Casule nghiên cứu, có khả năng bay với vận tốc 193 km/h và chở được 2 người.

Hoàng Thiên - Khải Trần

Bình luận

Xem thêm