M

Điểm chuẩn vào HV Bưu chính Viễn thông

Ở cơ sở phía Bắc, học viện có điểm chuẩn khối A, A1, D1 là 20,5 điểm trở lên. Hệ cao đẳng trường lấy điểm chuẩn ngang với mức sàn.

Điểm chuẩn vào HV Bưu chính Viễn thông

Ở cơ sở phía Bắc, học viện có điểm chuẩn khối A, A1, D1 là 20,5 điểm trở lên. Hệ cao đẳng trường lấy điểm chuẩn ngang với mức sàn.


Cơ sở phía Bắc - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (BVH)                                                                                                                                                                                                                                                 

Trình độ / Ngành đào tạo

Mã ngành

Điểm trúng tuyển đối với đối tượng đóng học phí như các trường công lập
    (Khối thi A, A1, D1)

Điểm trúng tuyển của đối tượng tự túc học phí đào tạo

Khối A, A1

Khối D1

Đại học

- Điện tử, truyền thông

D520207

20,5 trở lên

Từ 17,0 trở lên

 

- Điện, điện tử

D510301

20,5 trở lên

Từ 16,0 trở lên

 

- Công nghệ thông tin

D480201

20,5 trở lên

Từ 17,0 trở lên

 

- Công nghệ đa phương tiện

D480203

20,5 trở lên

Từ 17,0 trở lên

Từ 17,0 trở lên

- Quản trị kinh doanh

D340101

20,5 trở lên

Từ 17,0 trở lên

Từ 17,0 trở lên

- Kế toán

D340301

20,5 trở lên

Từ 17,0 trở lên

Từ 17,0 trở lên

Cao đẳng

- Điện tử truyền thông

C510302

 

Từ 11,0 trở lên

 

- Công nghệ thông tin

C480201

Từ 11,0 trở lên

- Quản trị kinh doanh

C340101

Từ 11,0 trở lên

Từ 11,0 trở lên

- Kế toán

C340301

Từ 11,0 trở lên

Từ 11,0 trở lên


Cơ sở phía Nam - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (BVS)                                                                                                                                                                                                                                         

Trình độ / Ngành đào tạo

Mã ngành

Điểm trúng tuyển đối với đối tượng đóng học phí như các trường công lập
    (Khối thi A, A1, D1)

Điểm trúng tuyển của đối tượng tự túc học phí đào tạo

Khối A, A1

Khối D1

Đại học

- Điện tử, truyền thông

D520207

20,5 trở lên

Từ 14,0 trở lên

 

- Điện, điện tử

D510301

20,5 trở lên

Từ 14,0 trở lên

- Công nghệ thông tin

D480201

20,5 trở lên

Từ 14,0 trở lên

- Quản trị kinh doanh

D340101

20,5 trở lên

Từ 14,0 trở lên

Từ 14,0 trở lên

- Kế toán

D340301

20,5 trở lên

Từ 14,0 trở lên

Từ 14,0 trở lên

Cao đẳng

- Điện tử truyền thông

C510302

 

Từ 10,0 trở lên

 

- Công nghệ thông tin

C480201

Từ 10,0 trở lên

- Quản trị kinh doanh

C340101

Từ 10,0 trở lên

Từ 10,5 trở lên

- Kế toán

C340301

Từ 10,0 trở lên

Từ 10,5 trở lên

Ghi chú: Điểm trúng tuyển áp dụng cho học sinh phổ thông ở KV3. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm).

Thủy Nguyên

Theo Infonet

Thủy Nguyên

Theo Infonet

Bình luận

Tin tức mới nhất Điểm chuẩn ĐH, CĐ 2012