M

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT năm học 2010-2011

Sở GD&ĐT đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên và điểm chuẩn vào lớp 10 trường trung học phổ thông công lập năm học 2010-2011.

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT năm học 2010-2011

Sở GD&ĐT đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên và điểm chuẩn vào lớp 10 trường trung học phổ thông công lập năm học 2010-2011.

>>Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Ít điểm vẫn còn cơ hội
>> Thấp thỏm chờ điểm chuẩn vào lớp 10 ở Hà Nội

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT năm học 2010-2011
Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT năm học 2010-2011
Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT năm học 2010-2011
Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT năm học 2010-2011
Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT năm học 2010-2011
Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT năm học 2010-2011

Lê Trang

Theo Bưu điện Việt Nam

Bình luận

Tin tức mới nhất Giáo dục