M

Điểm xét tuyển các nguyện vọng của ĐH Hoa Sen

Ngày 14 - 15/08/2010 Trường Đại học Hoa Sen sẽ tổ chức ngày hội thông tin nhằm trực tiếp tư vấn, hướng nghiệp, giải đáp thắc mắc, giới thiệu toàn cảnh chọn ngành nghề xét tuyển NV2 và các cơ hội khác.

Điểm xét tuyển các nguyện vọng của ĐH Hoa Sen

Ngày 14 - 15/08/2010 Trường Đại học Hoa Sen sẽ tổ chức ngày hội thông tin nhằm trực tiếp tư vấn, hướng nghiệp, giải đáp thắc mắc, giới thiệu toàn cảnh chọn ngành nghề xét tuyển NV2 và các cơ hội khác.

Căn cứ điểm sàn đại học và cao đẳng năm 2010, chỉ tiêu tuyển sinh và kết quả thi tuyển sinh đại học - cao đẳng năm 2010 của trường Đại học Hoa Sen. Hội đồng tuyển sinh trường quyết định điểm chuẩn nguyện vọng 1, điểm xét tuyển nguyện vọng 2 cho thí sinh phổ thông trung học thuộc khu vực và hình thức tuyển sinh xét tuyển hệ Trung cấp chuyên nghiệp và Kỹ thuật viên như sau:

Điểm chuẩn nguyện vọng 1

- Mã ngành - Ngành đào tạo ĐH - Điểm chuẩn

101 - Công nghệ thông tin - Khối A: 13.00; Khối D1: 13.00; Khối D3: 13.00

102 - Mạng máy tính - Khối A: 13.00; Khối D1: 13.00; Khối D3: 13.00

103 - Toán ứng dụng (môn Toán hệ số 2) - Khối A: 18.00; Khối D1: 18.00; Khối D3: 18.00 (*)

401 - Quản trị kinh doanh - Khối A: 15.00; Khối D1: 15.00; Khối D3: 15.00

402 - Quản trị nhân lực - Khối A: 13.00; Khối D1: 13.00; Khối D3: 13.00

403 - Marketing - Khối A: 14.00; Khối D1: 14.00; Khối D3: 14.00

404 - Kế toán - Khối A: 14.00; Khối D1: 14.00; Khối D3: 14.00

405 - Quản trị Du lịch và Khách sạn nhà hàng - Khối A: 15.50; Khối D1: 15.50; Khối D3: 15.50

406 - Tài chính – Ngân hàng - Khối A: 16.00; Khối D1: 16.00; Khối D3: 16.00

701 - Tiếng Anh (môn Anh văn nhân hệ số 2) - Khối D1: 18.00 (*)

801 - Thiết kế thời trang (môn Hội họa nhân hệ số 2) - Khối H : 20.00

(*) Điểm chưa nhân hệ số phải trên điểm sàn ĐH

- Mã ngành - Ngành đào tạo Cao Đẳng - Điểm chuẩn

C65 - Công nghệ thông tin - Khối A: 10.00; Khối D1: 10.00; Khối D3: 10.00

C66 - Mạng máy tính - Khối A: 10.00; Khối D1: 10.00; Khối D3: 10.00

C67 - Quản trị kinh doanh - Khối A: 10.00; Khối D1: 10.00; Khối D3: 10.00

C68 - Quản trị văn phòng - Khối A: 10.00; Khối D1: 10.00; Khối D3: 10.00

C69 - Ngoại thương - Khối A: 10.00; Khối D1: 10.00; Khối D3: 10.00

C70 - Kế toán - Khối A: 10.00; Khối D1: 10.00; Khối D3: 10.00

C71 - Quản trị Du lịch và Khách sạn - nhà hàng - Khối A: 10.00; Khối D1: 10.00; Khối D3: 10.00

C72 - Tiếng Anh (Anh văn thương mại) (môn Anh văn nhân hệ số 2) - Khối D1: 16.00 (*)

(*) Điểm chưa nhân hệ số phải trên điểm sàn CĐ

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng và khu vực tuyển sinh áp dụng theo khung điểm ưu tiên được quy định tại mục 1.a điều 33 Quy chế tuyển sinh như sau:

Học sinh PTTH - KV3: 0.0; KV2: 0.5; KV2 - NT: 1.0; KV1: 1.5

Ưu tiên 2 - KV3: 1.0; KV2: 1.5; KV2 - NT: 2.0; KV1: 2.5

Ưu tiên 1 - KV3: 2.0; KV2: 2.5; KV2 - NT: 3.0; KV1: 3.5

Điểm xét tuyển nguyện vọng 2

Trường Đại học Hoa Sen xét tuyển nguyện vọng 2 đối với các thí sinh đã tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2010 (không xét điểm từ kỳ thi tuyển sinh cao đẳng chung) với mức điểm nộp hồ sơ xét tuyển (không có môn không điểm) đối với các ngành có xét tuyển như sau:

- Mã ngành - Ngành đào tạo ĐH - Điểm chuẩn - Chỉ tiêu NV2

101 - Công nghệ thông tin - Khối A: 13.00; Khối D1: 13.00; Khối D3: 13.00; Chỉ tiêu: 60

102 - Mạng máy tính - Khối A: 13.00; Khối D1: 13.00; Khối D3: 13.00; Chỉ tiêu: 60

103 - Toán ứng dụng (môn Toán nhân hệ số 2) (chuyên ngành Hệ thống thông tin tài chính, Thống kê và tính toán khoa học – hợp tác với Đại học Lyon 1, Pháp) - Khối A: 18.00; Khối D1: 18.00; Khối D3: 18.00; Chỉ tiêu: 80

301 - Quản lý Công nghệ môi trường - Khối A: 13.00; Khối B: 14.00; Chỉ tiêu: 80

401 - Quản trị kinh doanh - Khối A: 17.00; Khối D1: 17.00; Khối D3: 17.00; Chỉ tiêu: 40

402 - Quản trị nhân lực - Khối A: 13.00; Khối D1: 13.00; Khối D3: 13.00; Chỉ tiêu: 40

403 - Marketing - Khối A: 14.00; Khối D1: 14.00; Khối D3: 14.00; Chỉ tiêu: 25

404 - Kế toán - Khối A: 15.00; Khối D1: 15.00; Khối D3: 15.00; Chỉ tiêu: 30

801 - Thiết kế thời trang (môn Hội họa nhân hệ số 2) - Khối H : 20.00; Chỉ tiêu: 60

(*) Điểm chưa nhân hệ số phải trên điểm sàn ĐH

- Mã ngành - Ngành đào tạo Cao Đẳng - Điểm nhận hồ sơ NV2 - Chỉ tiêu NV2

C65 - Công nghệ thông tin - Khối A: 10.00; Khối D1: 10.00; Khối D3: 10.00; Chỉ tiêu: 80

C66 - Mạng máy tính - Khối A: 10.00; Khối D1: 10.00; Khối D3: 10.00; Chỉ tiêu: 80

C67 - Quản trị kinh doanh - Khối A: 11.00; Khối D1: 11.00; Khối D3: 11.00; Chỉ tiêu: 60

C68 - Quản trị văn phòng - Khối A: 10.00; Khối C: 11.00; Khối D1: 10.00; Khối D3: 10.00; Chỉ tiêu: 80

C69 - Ngoại thương - Khối A: 11.00; Khối D1: 11.00; Khối D3: 11.00; Chỉ tiêu: 70

C70 - Kế toán - Khối A: 10.00; Khối D1: 10.00; Khối D3: 10.00; Chỉ tiêu: 80

C71 - Quản trị Du lịch và Khách sạn - nhà hàng - Khối A: 11.00; Khối D1: 11.00; Khối D3: 11.00; Chỉ tiêu: 60

C72 - Anh văn thương mại (môn Anh văn nhân hệ số 2 - Điểm chưa nhân hệ số phải trên điểm sàn cao đẳng) - Khối D1: 16.00; Chỉ tiêu: 80

Vẫn áp dụng khung điểm ưu tiên đối tượng và khu vực tuyển sinh đã quy định trong Quy chế tuyển sinh đối với các thí sinh xét tuyển nguyện vọng 2.

Xét tuyển Hệ Trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành:

- Công nghệ thông tin (học một phần theo chương trình NIIT)

- Kế toán

- Thư ký Y Khoa

- Du lịch - Khách sạn - Nhà hàng

Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp THPT với các môn thi tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng có tổng điềm thi từ 8 điểm.

Điểm xét tuyển các nguyện vọng của ĐH Hoa Sen

Xét tuyển hệ kỹ thuật viên

Các ngành:

- Thư ký văn phòng

- Anh văn thương mại

- Đồ họa Multimedia

- Thiết kế thời trang (hợp tác với Viện thiết kế thời trang Mod’Art – Paris)

Hình thức tuyển sinh: Thí sinh chọn một trong hai hình thức nhập học sau đây để nộp hồ sơ:

- Xét tuyển căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp THPT với tổng điểm 2 môn xét đạt từ 10,00 điểm trở lên (môn xét theo điều kiện của từng ngành), riêng ngành Anh văn thương mại môn Anh văn phải đạt từ 5,0 điểm trở lên

- Công nhận trúng tuyển hệ KTV căn cứ vào kết quả đ­iểm thi tuyển sinh đại học hoặc cao đẳng năm 2010 như sau:

  • Kết quả điểm thi đại học, cao đẳng các khối A, D1, D3 với tổng điểm thi từ 8,00 điểm trở lên, khối V, H từ 9 điểm trở lên và không có môn nào 0 (không) điểm, riêng ngành Anh văn thương mại, điểm Anh văn đạt từ 3,0 điểm trở lên.

  • Kết quả điểm thi cao đẳng: tổng điểm khối A, D1, D3 các khối A, D1, D3 với tổng điểm thi từ 9,00 điểm trở lên và không có môn nào 0 (không) điểm, riêng ngành Anh văn thương mại, điểm Anh văn đạt từ 4,0 điểm trở lên.

Điểm xét tuyển các nguyện vọng của ĐH Hoa Sen

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT nhiều năm trước và còn thiếu bảng điểm theo yêu cầu nộp hồ sơ sẽ được Hội đồng tuyển sinh của trường xem xét từng trường hợp căn cứ vào quá trình làm việc, học tập,... của thí sinh.

Trường Đại học Hoa Sen cũng chính thức thông báo thí sinh Thủ khoa, Á khoa đăng ký nhập học NV1 sẽ được nhận hoc bổng lên đến 20 triệu/đồng/SV. Hệ Trung cấp chuyên và Kỹ thuật viên đã chính thức có quyết định đào tạo liên thông nhằm tạo cơ hội học liên thông lên trình độ cao hơn ở các học viện, trường đại học, cao đẳng trong nước (theo qui định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học do Bộ GD&ĐT ban hành) và ngoài nước.

Ngày 14 - 15/08/2010 Trường Đại học Hoa Sen sẽ tổ chức ngày hội thông tin tại số 2 Tản Viên, P.2, Q.Tân Bình nhằm trực tiếp trả lời tư vấn, hướng nghiệp, giải đáp thắc mắc, giới thiệu toàn cảnh chọn ngành nghề xét tuyển NV2 và các cơ hội khác đến bậc phụ huynh và thí sinh quan tâm.

Trần Phương

Theo Bưu điện Việt Nam

Bình luận

Tin tức mới nhất Sống trẻ