M

Đô thị thông minh 4 tỷ USD tại Hà Nội sẽ như thế nào?

Giấc mơ xây dựng khu đô thị hiện đại nhất Đông Nam Á tại trục Nhật Tân - Nội Bài dần được hiện thực hoá sau thoả thuận hợp tác vừa được ký giữa Hà Nội, BRG và Sumitomo.

Hoàng Hiệp - Hiếu Công

Bình luận

Xem thêm