M

Doanh nhân Pháp và 3000 bưu ảnh độc đáo về Đông Dương

14 năm sống ở Việt Nam, 3 năm sưu tầm postcard, ông Guy Lacombe đã sở hữu hơn 3000 hình ảnh độc đáo về lịch sử Việt Nam và các nước Đông Dương. Nổi bật là bộ bưu ảnh về nghĩa quân Yên Thế và thủ lĩnh Hoàng Hoa Thám.

Trương Khởi

Bình luận

Xem thêm