M

Đội Taekwondo Triều Tiên thi đấu tại Nga

Đội Taekwondo Triều Tiên thi đấu nội dung quyền biểu diễn tại giải Vô địch Taekwondon Thế giới lần thứ 16 của Liên đoàn Taekwondo Quốc tế vào tháng 10/2009, tại Nga.

Ngụy An

You Tube

Bình luận

Xem thêm