M

Du khách Trung Quốc 'đại náo' Paris

Hơn một triệu du khách Trung Quốc đã tới thủ đô nước Pháp năm ngoái, chi tiêu hơn một tỷ euro. Nhưng nhóm khách này cũng bị kêu ca rất nhiều về cách ứng xử.

Ánh Ngọc - An Ngọc

Theo 101 East - Al Jazeera

Bình luận

Xem thêm