M

Ducati ra mắt Monster 797 mới

Tiếp nối những thành công của Monster 795, 796, Ducati cho ra mắt chiếc Monster 797 mới tại Vietnam Motorcycle Show 2017.

Minh Khoa - Toàn Thiện

Bình luận

Xem thêm