M

Đường thăng tiến của bà Trần Vũ Quỳnh Anh

Trong 5 năm, dù không thường xuyên có mặt ở cơ quan nhưng bà Trần Vũ Quỳnh Anh vẫn được cất nhắc nhiều vị trí quan trọng ở Sở Xây dựng Thanh Hóa.

Hoàng Hiệp - Châu Châu

Bình luận

Xem thêm