M

F-35B trình diễn kỹ năng cất cánh thẳng đứng

Phiên bản F-35B được trang bị hệ thống động cơ độc đáo có thể giúp máy bay cất cánh thẳng đứng như trực thăng.

Quốc Việt

Lockheed Martin

Bình luận

Xem thêm