M

Fan hung hãn vây đánh trọng tài

Viên trọng tài không ngờ rằng quyết định thổi phạt đền của mình lại khiến ông trở thành tấm bia cho các CĐV trút giận.

Youtube

Bình luận

Xem thêm