M

Gara tự động đỗ xe đạp của người Nhật

Eco Cycle là gara ngầm có khả năng tự động đỗ và lấy xe đạp ở Nhật, hệ thống này còn được trang bị tường chống động đất với chi phí để vận hành chỉ 20 USD/tháng.

Hoàng Thiên

Bình luận

Xem thêm