M

Giải mã K-STARS - SNSD

Với 9 thành viên trẻ đẹp, SNSD đã trở thành khách mời đông nhất tham dự talkshow "Giải mã K-stars".

Anh Dương

Youtube

Bình luận

Xem thêm