M

Gian nan học chữ trẻ nghèo vùng cao Quảng Ngãi

Ôm em đến lớp học tập, vượt suối băng rừng bằng đôi chân trần đến trường...là hành trình gian nan học chữ của trẻ nghèo vùng cao Quảng Ngãi.

Minh Hoàng

Bình luận

Xem thêm