M

Giới trẻ Sài Gòn check-in khu nghệ thuật độc đáo bằng container

The Factory - khu nghệ thuật đương đại được thiết kế bằng những thùng container - đang thu hút đông đảo giới trẻ Sài Gòn.

Lê Quân

Bình luận

Xem thêm