M

Giới trẻ thích cover ca khúc Việt nào nhất?

Trào lưu cover các ca khúc nổi tiếng có thể nói chưa bao giờ hạ nhiệt trong giới trẻ Việt.

Hoàng Hiệp - Thu Thảo

Bình luận

Xem thêm