M

Hạ điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên của Hà Nội

Sở GD&ĐT Hà Nội đã quyết định hạ điểm tuyển sinh vào 35 ngành học lớp 10 chuyên của 4 trường THPT Chu Văn An, Sơn Tây, Hà Nội - Amsterdam và Nguyễn Huệ.

Hạ điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên của Hà Nội

Sở GD&ĐT Hà Nội đã quyết định hạ điểm tuyển sinh vào 35 ngành học lớp 10 chuyên của 4 trường THPT Chu Văn An, Sơn Tây, Hà Nội - Amsterdam và Nguyễn Huệ.

>>Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập
>>Tra cứu điểm thi vào lớp 10 tại Hà Nội

THPT Quốc gia Chu Văn An

1Ngữ văn629,75
2Địa lý629,25
3Tiếng Anh629,25
4Tin học4,525

THPT Sơn Tây

1Ngữ văn4,520,5
2Lịch sử418
3Địa lý417,5
4Tin học420
5Vật lý422,5
6Hóa học320

THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam:

Hệ chuyên
1Ngữ văn629
2Tiếng Nga527
3Tiếng Trung629
4Toán632,5
5Tin học4,524,5
6Vật lý631,5
7Hóa học632,5
8Sinh học626,75
Hệ không chuyên
1Anh2X31,75
2Toán2X27,25
3Lý2X29
4Hóa2X28,5

THPT chuyên Nguyễn Huệ

Hệ chuyên
1Lịch sử3,520
2Địa lý626
3Tiếng Anh525,5
4Tiếng Nga320,5
5Toán629
6Tin học526
7Vật lý626
8Hóa học5,525
9Sinh học420
Hệ không chuyên
1Anh2X24,25
2Toán2X26
3Lý2X23
4Hóa2X22,75

1. THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam:

Học sinh đăng ký vào lớp chuyên tiếng Anh, tiếng Trung không trúng tuyển, có điểm cao hơn hoặc bằng điểm môn chuyên và điểm chuẩn lớp chuyên tiếng Nga, nếu có nguyện vọng vào lớp chuyên tiếng Nga nộp đơn, trường sẽ xét theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Học sinh đăng ký vào lớp chuyên Toán, không trúng tuyển, có điểm cao hơn hoặc bằng điểm môn chuyên và điểm chuẩn lớp chuyên Tin học, nếu có nguyện vọng vào lớp chuyên Tin học nộp đơn, trường sẽ xét theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

2. THPT chuyên Nguyễn Huệ:

Học sinh đăng ký vào lớp chuyên Ngữ văn, không trúng tuyển, có điểm cao hơn hoặc bằng điểm môn chuyên và điểm chuẩn lớp chuyên Lịch sử, chuyên Tiếng Nga, nếu có nguyện vọng vào lớp chuyên Lịch sử, chuyên tiếng Nga nộp đơn, trường sẽ xét theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Học sinh đăng ký vào lớp chuyên tiếng Anh, không trúng tuyển, có điểm cao hơn hoặc bằng điểm môn chuyên và điểm chuẩn lớp chuyên tiếng Nga, nếu có nguyện vọng vào lớp chuyên tiếng Nga nộp đơn, trường sẽ xét theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

3. THPT Chu Văn An:

Học sinh đăng ký vào lớp chuyên Toán, không trúng tuyển, có điểm cao hơn hoặc bằng điểm môn chuyên và điểm chuẩn lớp chuyên Tin học, nếu có nguyện vọng vào lớp chuyên Tin học nộp đơn, trường sẽ xét theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

4. THPT Sơn Tây:

Học sinh đăng ký vào lớp chuyên Toán, không trúng tuyển, có điểm cao hơn hoặc bằng điểm môn chuyên và điểm chuẩn lớp chuyên Tin học, nếu có nguyện vọng vào lớp chuyên Tin học nộp đơn, trường sẽ xét theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Theo VnExpress

Theo VnExpress

Bình luận

Tin tức mới nhất Giáo dục