M

Hai nữ sinh đánh bạn

Clip ghi lại cảnh hai nữ sinh dùng chân, tay đánh một bạn học cùng khối trước sự chứng kiến, theo dõi của rất nhiều bạn khác.

Phạm Hòa

Bạn đọc cung cấp

Bình luận

Xem thêm