M

Hàng nghìn người đổ về sông Hàn xem pháo hoa

Trước thời điểm diễn ra khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng ba giờ, hàng nghìn người đổ về hai bên bờ sông Hàn trải chiếu chiếm vị trí đẹp chờ đợi.

Đắc Đức

Bình luận

Xem thêm