M

Hành trình hơn 20 năm đổi chủ và 'đổi áo' của Thuận Kiều Plaza

Gần 20 năm sau ngày mở cửa lận đận, Thuận Kiều Plaza được đổi chủ và "đổi áo". Tuy nhiên, sự thành công trong tương lai vẫn là điều còn phải đợi.

Hoàng Hiệp - Hiếu Công

Bình luận

Xem thêm