M

Hành trình một năm Đường sách TP.HCM

Từ mọt con phố chỉ để gửi xe, đường sách Nguyễn Văn Bình đã trở thành điểm sáng văn hoá của TP.HCM trong 1 năm qua.

BQL Đường sách TP.HCM

Bình luận

Xem thêm