M

Hashtag tuần qua: Chuyến đi 'dát vàng' của Quốc vương Saudi Arabia

Quốc vương Saudi Arabia vừa bắt đầu tháng công du châu Á trên chiếc máy bay dát vàng của ông. Ông mang theo khối hành lý, tùy tùng khổng lồ và cả những hứa hẹn đầu tư hấp dẫn.

Phương Thảo - Hùng Sơn

Bình luận

Xem thêm