M

Hashtag tuần qua: Thành bại của Trump sau 100 ngày

Sau 100 ngày ở Nhà Trắng và chấp nhận nhiều thất bại cũng như gặt hái một số thành công, lần đầu tiên Donald Trump thừa nhận công việc tổng thống không dễ dàng như ông hình dung.

Cảnh Toàn - Nhật Nguyên

Bình luận

Xem thêm