M

Hellen Thủy - Alan Hùng Cường hát Kỷ niệm nào buồn - Biển tình

Tiết mục gây ra tranh cãi nho nhỏ trên ghế nóng giữa Ngọc Sơn và Đàm Vĩnh Hưng.

Bình luận

Xem thêm