M

highlights Syria 2-2 Trung Quốc

Mất điểm trước Syria, khả năng đi tiếp của Trung Quốc rất thấp.

Youtube

Bình luận

Xem thêm