M

Hình ảnh hồ bùn đỏ mới nhất của Bô-xít Tây Nguyên

Nhà máy bô-xít Tân Rai đã hoạt động từ cuối năm 2012 và cho ra những mẻ Alumin đầu tiên. Việc khai thác và xử lý quặng bô-xít đồng nghĩa với việc thải bùn đỏ ra môi trường hồ chứa.

Hình ảnh hồ bùn đỏ mới nhất của Bô-xít Tây Nguyên

Nhà máy bô-xít Tân Rai đã hoạt động từ cuối năm 2012 và cho ra những mẻ Alumin đầu tiên. Việc khai thác và xử lý quặng bô-xít đồng nghĩa với việc thải bùn đỏ ra môi trường hồ chứa.

Hinh anh ho bun do moi nhat cua Bo-xit Tay Nguyen hinh anh 1

Những nương chè, cà phê xanh tốt nay nhường chỗ cho khai thác bô-xít. Với giá bán hiện nay là 340 USD/tấn, 6 tấn bô-xít mới bằng 1 tấn cà phê.

Hinh anh ho bun do moi nhat cua Bo-xit Tay Nguyen hinh anh 2
Nước trong hồ chứa bùn đỏ

Hinh anh ho bun do moi nhat cua Bo-xit Tay Nguyen hinh anh 3

Bùn đỏ lắng đọng trong hồ chứa

Hinh anh ho bun do moi nhat cua Bo-xit Tay Nguyen hinh anh 4

Một góc công trường khai thác bô-xít Tân Rai
Hinh anh ho bun do moi nhat cua Bo-xit Tay Nguyen hinh anh 5

Hinh anh ho bun do moi nhat cua Bo-xit Tay Nguyen hinh anh 6

Hinh anh ho bun do moi nhat cua Bo-xit Tay Nguyen hinh anh 7

Một góc nhà máy Tân Rai

Hinh anh ho bun do moi nhat cua Bo-xit Tay Nguyen hinh anh 8

Chất thải từ nhà máy bô-xít Tân Rai ra hồ chứa

Hinh anh ho bun do moi nhat cua Bo-xit Tay Nguyen hinh anh 9Toàn cảnh một hồ chứa bùn đỏHinh anh ho bun do moi nhat cua Bo-xit Tay Nguyen hinh anh 10

Ống dẫn chất thải bùn đỏ từ việc rửa quặng bô-xít tại công trường khai thác ra hồ chứa.Hinh anh ho bun do moi nhat cua Bo-xit Tay Nguyen hinh anh 11

Hinh anh ho bun do moi nhat cua Bo-xit Tay Nguyen hinh anh 12

Đường dẫn chất chất thải bùn đỏ

Hinh anh ho bun do moi nhat cua Bo-xit Tay Nguyen hinh anh 13

Một góc công trường khai thác bô-xít Tân Rai

Hinh anh ho bun do moi nhat cua Bo-xit Tay Nguyen hinh anh 14

 Bùn đỏ lắng đọng trong hồ chứa

Theo Kiến Thức

Theo Kiến Thức

Bình luận

Tin tức mới nhất Thời sự