M

HLV Na Uy xin tinh trùng của Ronaldo và Ibra

Ông Tofte muốn tạo ra thế hệ vàng cho đội bóng hạng năm, bằng cách xin tinh trùng của các cầu thủ nổi tiếng.

Anh Dũng

Youtube

Bình luận

Xem thêm