M

Hồ Việt Trung - Con đường xưa em đi

Hồ Việt Trung trình diễn ca khúc Con đường xưa em đi khi Cục biểu diễn rút giấy phép thu hồi cấm phổ biến.

Kim Chi

ZTV

Bình luận

Xem thêm